دانستنی‌ها

بالانس چرخ ونقش آن در خودرو

بالانس چرخ چیست؟

بالانس را می توان توزیع یکسان و همگن جرم در محیط چرخ تعریف نمود که با قرار دادن وزنه های کوچک چند گرمی در محیط رینگ چرخ انجام می گیرد.در بیشتر موارد این وزنه های کوچک تأثیر بسیاری در لرزش فرمان و بدنه خودرو دارد.

بالانس به دوحالت کلی دیجیتالی(کامپیوتری) و روکار ( درجا- finish balance) انجام میپذیرد.

در سیستم فنربندی خودروهای جدید که از ظرافت  و نرمیت بیشتری نسبت به قبل برخوردار است بالانس چرخ تأثیر بیشتری بر لرزش بدنه خودرو و در نتیجه تاثیر بسزایی در کاهش ارتعاشات بوجود آمده در سیستم فرمان و بدنه خودرو را اعمال میکند.

در مقابل ” آن بالانسی” به حالتی گفته می شود که توزیع جرم چرخ یکنواخت نباشد که این امر باعث ایجاد ارتعاشات در بدنه و فرمان خودرو می شود. در حقیقت هنگام بالانس کردن چرخ، آن وزنه های کوچک توزیع جرم را تا حد امکان یکسان می نماید.

تاثیرات ” آن بالانسی “در خودرو

“آن بالانسی ” علاوه برکاهش ارتعاشات بوجود آمده در سیستم فرمان و بدنه خودرو  تاثیراتی در ترمزگیری و شتابگیری-پایداری خودرو در پیچها و مانوره-مصرف سوخت-عمر مفید قطعات خودروعمر مفید تایرها-عوامل بیرونی را نیز دارد که به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرد.
A)تاثیر بالانس در ترمزگیری و شتابگیری

چرخ بالانس شده شتابگیری و ترمزگیری خودرو را نیز تقویت می نماید. بطوریکه چرخ ” آن بالانس” برای شتابگیری و ترمزگیری به نیروی بیشتری نیاز دارد.

B)تاثیر بالانس در پایداری خودرو در پیچها و مانوره

یکی از عوامل تضعیف مانورپذیری خوردوها ” آن بالانس ” بودن چرخها میباشد، بطوریکه چرخهای” آن بالانس ” چسبندگی کمتری به سطح جاده خواهد داشت و از اینرو در پیچها و مانورها و چرخشهای ناگهانی به علت لرزش بیشتر چرخها و چسبندگی کمتر، قابلیت خودرو را تحت تأثیر قرار می دهند .

C)تاثیر بالانس در مصرف سوخت

افزایش مصرف سوخت در خودرو ها به عوامل زیادی بستگی دارد که از جمله این عوامل میتوان بالانس چرخها را مطرح نمود.این افزایش مصرف سوخت در خودروهای مختلف، متغیر است.رابطه ای مستقیم بین مقدار ” آن بالانس “بودن و افزایش مصرف سوخت برقرار است؛بطوریکه هر چه” آن بالانس “بودن بیشتر باشد،افزایش مصرف سوخت هم بیشتر خواهد بود. افزایش مصرف سوخت تحت شرایطی به ۱۵% نیز می رسد.

C)تاثیر بالانس در عمر مفید قطعات خودرو

از جمله قطعاتی که ” آن بالانس” بودن چرخها در عمر مفید آنها تاثیر گذار میباشند سیستم تعلیق و فنر بندی، اتصالات جلوبندی، جعبه فرمان، تلسکوپی فرمان، گیربکس و چرخ است.

استفاده از چرخ ” آن بالانس” همانند حرکت در جاده ای ناهموار میباشد. نیروی گریز از مرکز ناشی از چرخ ” آن بالانس” سبب می شود که مجموعه فنر و کمک فنر دائماً در حال فشرده و باز شدن باشند. این نیرو به صورت متناوب به اتصالات چرخ و جلوبندی و همچنین سیستم فرمان نیز اعمال شده و کاهش عمر این قطعات را نیز در پی خواهد داشت.نیروی چرخ ” آن بالانس” از طریق پلس ها به مجموعه گیربکس منتقل می شود و همین امر باعث می شود که چرخدنده ها و بلبرینگهای این مجموعه در حین دوران، ارتعاش داشته باشند که سبب کاهش عمر مفید آنها نیز خواهد شد.

D)تاثیر بالانس در عمر مفید تایرها

تایر چرخ” آن بالانس” هم عمر کوتاهتری در قیاس با تایر چرخ بالانس خواهد داشت. لغزش و سایش در چرخی که بالانس نباشد به مراتب بیشتر از چرخ بالانس است.

D)تاثیر بالانس بر عوامل بیرونی

بالانس چرخ بر موارد دیگری خارج از خودرو هم تأثیر گذار است. یکی از این موارد سطح معابر است.” آن بالانس” بودن چرخ در طولانی مدت سبب موج برداشتن و حتی کنده شدن سطح آسفالت نیز می شود.

اهمیت بالانس چرخها در هر دو محور

باور عامه بر این است که بالانس چرخ فقط در چرخ های جلو اهمیت داردو در محور عقب مورد نیاز نمیباشد.

در صورت قرارگیری چرخ “آن بالانس ” روی هر دو محور نیروی متناوب به مجموعه فنربندی و تعلیق، مجموعه چرخ و اتصالات آن اعمال می شود و پیامدهایی چون لرزش بدنه و سایر موارد فوق الذکر نمایان می شود. اما اگر چرخ “آن بالانس ” در محور عقب قرار گیرد، ارتعاشات غربیلک فرمان کمتر از حالتی است که آن چرخ روی محور جلو قرار گیرد و این تاثیر کمتر میباشد اما به کل از بین نمیرود.

کارشناسان میهن تایر بالانس چرخها را با توجه به هزینه بسیار مناسب اجرای آن در قیاس با قیمت تایر برای تمامی چرخهای خودرو اعم از چرخهای مورد استفاده در محور جلو و محور عقب را اکیدا توصیه میکند.

پست های مرتبط