رینگ سایز ۱۹ طرح کروم کیا سورنتو

5,000,000 تومان

رینگ سایز ۱۸ طرح ۵پر دو شاخ هیوندای سانتافه

4,500,000 تومان

رینگ سایز ۱۸ طرح ۵پر سه شاخ هیوندای توسان

4,500,000 تومان

رینگ سایز ۱۸ طرح ۱۰ پر کیا سورنتو

4,500,000 تومان

رینگ سایز ۱۹ طرح ۵پر دوشاخ هیوندای سانتافه

4,500,000 تومان

رینگ سایز ۱۹ طرح دودی هیوندای سانتافه

4,500,000 تومان

رینگ سایز ۱۵ طرح صلیبی رخ تراش مشکی

رینگ اسپورت MOMO سایز ۱۵ طرح QUANTUM

رینگ اسپورت MOMO سایز ۱۶ طرح REDS

رینگ اسپورت MOMO سایز ۱۵ طرح REDS

رینگ اسپورت OZ سایز ۱۴ طرح ASPEN

رینگ اسپورت OZ سایز ۱۶ طرح ASPEN