هزینه ارسال بر مبنای وزن تایر می باشد بطوری که برای

لاستیک های سایز ۱۳تا ۱۵ به ازای هر جفت ۳۵۰۰۰۰ ریال

سایز های ۱۶تا ۲۰ مبلغ ۴۰۰۰۰۰تا ۵۰۰۰۰۰ ریال

به ازای تحویل درب منزل می باشد

اما در صورتی‌که خریدار خواهان ارسال توسط باربری باشد هزینه ارسال کمتر خواهد شد

و خریدار موظف به دریافت تایر از انبار باربری شهر مورد نظر خواهد بود.

بدیهی است در صورت پرداخت آنلاین ارسال توسط باربری مقدور خواهد بود.