دانستنی‌ها

تست تایر در مسیر خیس

تست تایر در مسیر مرطوب

این آزمایش بر روی روکشهای آسفالت یا بتنی مختلف انجام می شود و متراژ ترمز خودرو در حالتی که ABS فعال باشد از سرعت 85 کیلومتر در ساعت تا رسیدن به سکون سنجیده می شود.

سرعت و مسافت توسط دستگاهی مبتنی بر GPS اندازه گیری می شود که مجهز به سنسورهای اختیاری مانند کلید ترمز ، شتاب سنج ها یا سنسورهای سرعت چرخ است.

مسافت طی شده حین ترمز و کاهش سرعت هر 5 کیلومتر در ساعت به منظور مشخص کردن سهم قسمت های مختلف طراحی تایر در عملکرد کلی ترمز مرطوب (hydroplaning and grip ) در نظر گرفته می شود.

همچنین فاصله و کاهش سرعت بین 80 تا 20 کیلومتر در ساعت محاسبه می شود تا  ایده ال ترین متر ترمز و تأثیر زمان ایجاد فشار ترمز و عملکرد ABS اتومبیل در سرعت های پایین بررسی شود.

تشخیص تأثیر عملکرد ABS و مطابقت آن با مشخصه تایرها  با تجزیه و تحلیل عمیق داده ها نیز ممکن است.

قبل از شروع آزمایش ، بررسی مسیر با لاستیک های مشابه الزامی است.

حداکثر 7 ترمز برای هر مجموعه تایر اندازه گیری می شود و میانگین کاهش سرعت برای نتیجه کلی در نظر گرفته می شود (به درصد محاسبه می شود).

بازگشت به لیست

پست های مرتبط