برای ثبت شکایت خود از طریق زیر می توانید اقدام فرمایید:

مراجعه حضوری: 

تبریـــز، دروازه تهران پایین‌تر از سه‌راهی ولی‌عصر، بازرگانی لاستیک میلانی

تلفنی:

شماره‌های تماس: 041۳۳۳۳۱۰۲۸  و 041۳۳۳۱۴۴۸۳ و 041۳۳۳۱۴۴۸۴

شماره همراه: ۰۹۱۴۱۱۵۲۳۷۹ و ۰۹۱۴۱۱۵۲۶۹۷

ایمیل:

info@mihantire.com