هر آنچه درباره سیستم حذف نویز تایرهای پیرلی باید بدانیم

هر آنچه درباره سیستم حذف نویز تایرهای پیرلی باید بدانیم

™The Pirelli Noise Cancelling System

 تاکید بر فضای داخلی آرام در بازار طراحی رقابتی خودرو، موضوع بسیار مهمی است. یکی از منابع مهم ایجاد نویز در خودرو، تایر می باشد که با پیشرفت و برقی شدن خودروها، بسیار اهمیت یافته و محققان در تلاش هستند تا این نویز را به حداقل برسانند. بخش مهمی از نویز تایر، مربوط به ارتعاشات داخلی موجود در حفره تایر است که نویز حفره تایر را به وجود می آورد. ممکن است برای خیلی ها اتفاق افتاده باشد که در جاده با سرعت بالا صدای محسوس تایرها در داخل کابین باعث به هم زدن ارامش راننده و سرنشینان شده به همین علت به تازگی شرکت پیرلی به تکنولوژی در صنعت ساخت تایر دست یافته که به لطف یک دستگاه جذب صدا که روی دیواره محیطی داخلی تایر اعمال می شود و باعث کاهش 50% صدای تایر و در نتیجه کاهش صدای آن به داخل کابین خودرو میشود.
Pirelli Noise Cancelling System

فواید سیستم (PNCS (Pirelli Noise Cancelling System

1. جذب کننده ارتعاشات

ارتعاشاتی که در ساختار لاستیک و داخل خودرو ایجاد می شود، نویز حفره ای نامیده می شود: سیستم حذف نویز پیرلی™ می تواند این پدیده را برطرف کند و راحتی رانندگی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

2.آسایش برتر

اسفنج جاذب صدا پیرلی فیلتر فرکانس خودرو را کاهش می دهد و راحتی بالاتری را در مقایسه با لاستیک های سنتی ایجاد می کند.

3. کاهش صدا

سیستم حذف نویز پیرلی نویز را بین دو یا سه دسی بل کاهش می دهد که به طور متوسط صدای درک شده را به نصف کاهش می دهد و در نتیجه راحتی رانندگی را بهبود می بخشد.

Pirelli Noise Cancelling System

تایرهای PNCS چگونه کار می کنند

مرحله اول

صدای حفره لاستیک ناشی از تشدید هوای موجود در داخل حفره لاستیک در هنگام چرخش است و به کابین منتقل می شود.

مرحله دوم

اسفنج پلی اورتان نوآورانه پیرلی این ارتعاشات را جذب کرده و صدا را کاهش می دهد

Pirelli Noise Cancelling System

منبع وب سایت رسمی تایر پیرلی